Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với sự chuẩn bị từ sớm, từ xa của Hà Nội trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 trong Phim tài liệu: Pháo đài thép - Tập 1.