Trong suốt quãng thời gian chúng ta đối mặt với những đợt sóng bùng phát dịch Covid-19, chẳng lúc nào trên mặt trận không tiếng súng ấy thiếu vắng những màu xanh áo lính. Có người gọi đó là màu áo anh hùng, còn đối với những người lính, họ không ngừng nỗ lực để trở thành điểm tựa của nhân dân. Đó là động lực để họ tự tin, vui tươi bước vào cuộc trường chính mới.