Để thực hiện tốt nhiệm vụ vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến biên giới của Bình Phước đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, siết chặt quản lý biên giới, ngăn chặn hiệu quả tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.