Phóng sự về tập thể nữ phóng viên phát thanh của Trung tâm Phát thánh - Truyền hình Quân Đội. Họ - những "bóng hồng" sau cánh sóng đã đến với cán bộ, chiến sĩ trên khắp các vùng miền của Tổ quốc, xung kích trên tuyến đầu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh và các hoạt động đối ngoại quốc phòng. Tất cả được họ đưa đến với khán thính giả với định hướng tư tưởng cao.