Mời quý vị và các đồng chí cùng gặp gỡ nữ Thượng sỹ Nguyễn Thị Khánh Linh của Học viện Kỹ thuật Quân sự với khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.