Mời quý vị và các đồng chí cùng làm bánh sinh nhật đơn giản nhưng bé trai nào cũng thích trong chương trình Nữ Quân nhân.