Những nội dung chính trong chương trình Tạp chí VHNT tuần này:

- Lễ tốt nghiệp Lớp cao đẳng VHVL diễn viên kịch - điện ảnh Khóa 1 Trường Đại học VHNT QĐ.

- Nhà xuất bản Quân đội nhân dân gặp mặt các tác giả tiêu biểu.

- Người mang âm nhạc dân tộc ra thế giới.