Trên triền sông MeKong chảy qua lãnh thổ Việt Nam và Campuchia, bao đời nay, người dân hai dân tộc cùng uống chung một dòng nước, tắm chung một dòng sông. Cứ thế, dòng sông gắn liền với lịch sử phát triển của hai nước với biết bao vui buồn, có lúc vơi, lúc đầy, nhưng chưa khi nào khô cạn. Việt Nam - Campuchia luôn kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi trong các cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung, trong đó có cuộc chiến lật đổ chế độ diệt chủng tàn bạo Pol Pot.