Chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội số 214 có những nội dung chính sau đây:

- Tạp chí Văn nghệ Quân đội số 879.

- Âm vang Liên hoan nhạc kèn toàn quốc lần thứ II năm 2017.