Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tuần này có những nội dung chính sau đây:

- Triển lãm mỹ thuật đề tài "LLVT chiến tranh cách mạng".

- Ký ức về một người thầy.