Gần 20 năm qua, có một người phụ nữ đã in dấu chân lên không biết bao nhiêu bản làng, rừng núi ở huyện Mường Tè này, bà đã đến và để lại những công trình, sự biết ơn và những nụ cười của người dân bản, ở đó có trường cho trẻ em đi học, có đường cho người dân đi, hay những vụ mùa bội thu nhờ tiếp sức từ những công trình thủy lợi do bà và cán bộ công nhân trong doanh nghiệp xây dựng của mình dốc tâm xây dựng. Nhân cách ấy, bản lĩnh ấy, tấm lòng ấy đã khẳng định nữ cựu chiến binh Hoàng Thị Nhâm là bông hoa đẹp trong rừng hoa thi đua, trong rừng hoa nhân cách của những người lính trở về.