Chiến tranh đã qua đi hơn 40 năm, nhưng hậu quả mà nó để lại vẫn còn khá nặng nề, hàng chục vạn hài cốt liệt sĩ vẫn nằm đâu đó trên khắp đất nước ta và hàng chục vạn khác đang yên nghỉ dưới những phần mộ có ghi "Liệt sĩ chưa biết tên". Vì thế mong muốn tìm được mộ người thân luôn canh cách trong lòng biêt bao gia đình liệt sĩ.