Xe chở vật chất kỹ thuật bảo đảm cho tuyến chiến đấu, vận chuyển thương bệnh binh, thích hợp với nhiều loại địa hình, phát huy tối đa sức người. Xe đạp thồ đã được thế hệ cha anh sử dụng đắc lực trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đặc biệt là trong chiến dịch Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Phương tiện đảm bảo hậu cần cấp chiến thuật này là một trong nhiều mô hình trực quan được áp dụng giảng dạy tại Khoa Chỉ huy Vận tải - Học viện Hậu cần. Với bài học đại cương về vận tải thô sơ sức người, các học viên được quan sát, tìm hiểu về vị trí, vai trò, đặc điểm, nhiệm vụ, tính năng, tác dụng, hướng cải tiến của phương tiện trang bị vận tải thô sơ sức người hiện nay.