Tại Công viên Mùa xuân, Khu đô thị Ecopark Hà Nội, Doanh nghiệp xã hội Tò he tổ chức Ngày hội sáng tạo “KHOE”. Đây là sự kiện phi lợi nhuận nhằm gây quỹ đóng góp xây dựng Khu tổ hợp nội trú và giáo dục – hướng nghiệp cho các bạn nhỏ dân tộc thiểu số, còn nhiều khó khăn tại xã Ngọc Long, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.