Trải qua chặng đường gần 30 năm xây dựng và phát triển, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp bộ đội cụ Hồ, luôn nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua "cựu chiến binh gương mẫu", phát huy tinh thần "đoàn kết, gương mẫu, đổi mới". Trong phần đầu của chương trình Người lính trở về ngày 23/7, mời quý vị và các đồng chí cùng đến với những nét nổi bật của các cấp hội Cựu chiến binh trong thời gian qua.