Khi cuộc chiến khốc liệt đã qua đi những người lính trở về cuộc sống đời thường, trên trận tuyến mới họ phải bươn trải để kiếm sống thoát nghèo vươn lên làm giàu. Bên cạnh những thuận lợi mang lại do công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế nền kinh tế nước ta cũng gặp nhiều khó khăn thách thức. Trong bối cảnh đó những người lính trở về đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước.