Với những người trẻ sinh ra và lớn lên từ vùng nông thôn, nhiều người quyết định đến những thành phố lớn để thử sức, hòa nhập vào môi trường công nghiệp năng động và nhiều thử thách, nhưng cũng có người chọn cách trở về quê hương quyết tâm lập thân, lập nghiệp, làm giàu từ làng quê.