Những thách thức của biến đổi khí hậu, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay đã cho thấy nông nghiệp sạch là một hướng đi bền vững. Nhưng làm nông nghiệp sạch theo cách như thế nào và cần có những yếu tố gì để thành công?Để hiểu kỹ hơn về chủ đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tìm hiểu một số mô hình nông nghiệp sạch tại tỉnh Lào Cai.