Những ngày qua, đã có rất nhiều đơn vị thuộc các lực lượng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam hướng về thành phố Hồ Chí Minh - nơi tâm dịch Covid-19, để phối hợp với chính quyền địa phương phòng chống dịch, hỗ trợ nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội... Một trong những lực lượng đó, là các đơn vị Hải quân - Lính biển về với bà con nhân dân thành phố, bằng những tình cảm thiết thực nhất.