Vào sáng ngày mai (31/8/2021), cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa”“Vùng tai nạn” sẽ chính thức khai mạc. Cùng với chuẩn bị tốt về thao trường bãi tập và điều kiện thi đấu, công tác bảo đảm an ninh và phòng chống dịch Covid-19 cũng được Ban Tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học góp phần vào thành công chung của Hội thao.