Những ngày này, cùng với việc tổ chức lực lượng thực hiện trực chốt và tuần tra kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng còn tăng cường cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ địa phương tiếp nhận, đóng gói, vận chuyển gạo cứu trợ của Chính phủ đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.