Trước diễn biến cùa dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phía Nam, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã triển khai ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn. Trong đó, việc triển khai đưa vào hoạt động hệ thống công nghệ thông tin khai thác sử dụng trên nền tảng mạng riêng ảo (VPN) không dây đang đáp ứng tốt các tiêu chí bảo đảm an toàn thông tin và hiệu quả.