Thời gian qua, các hoạt động vui chơi, giải trí vào ngày nghỉ, giờ nghỉ luôn được các đơn vị của Bộ Tham mưu Quân khu 9 thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ. Và nay trong điều kiện tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, những hoạt động thư giãn ấy được thay thế bằng những hoạt động tăng gia sản xuất. Hoạt động này không chỉ để đảm bảo chất lượng bữa ăn cho bộ đội mà còn được các đơn vị sử dụng để tặng cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh.