Nằm nép mình bên dòng sông Ninh hiền hoà, làng Cổ Chất nổi tiếng với nghề nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa. Theo chiều dài lịch sử với vài trăm năm sinh tồn cùng nghề dâu tằm, Cổ Chất trở thành một làng nghề nổi tiếng gần xa và được xem như là sản vật quý báu của Nam Định.