Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15, sáng nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tại phiên họp, nhiều đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận về nội dung tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.