Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương quân đội 108 đã thực hiện thành công kỹ thuật ghép tế bào gốc CD34 điều trị bệnh nhược cơ.