Trong các bài tập huấn luyện, Tuấn Kiệt và Gia Bảo tỏ ra nhanh nhẹn, tiếp thu bài học rất tốt, trái lại, anh cả Hoàng Tôn dường như khá vất vả để theo kịp đàn em. Những thử thách khó khăn hơn còn rất nhiều ở phía trước, liệu Hoàng Tôn sẽ đối mặt với nó như thế nào?