Trong quân ngũ không gì là không thể, nhiệm vụ của họ là phải đối diện với mọi khó khăn và sẵn sàng vượt qua nó. Liên tiếp thử thách được đưa ra, dù đã có những chấn thương và nguy hiểm, tuy vậy những cô gái của chúng ta vẫn quyết tâm đương đầu. Tất cả chưa dừng lại ở đó, nhiều thử thách, khó khăn vẫn đang chờ họ ở phía trước...