Không còn là những bài tập về nội quy tác phong, giờ là lúc các cô gái của chúng ta bước vào huấn luyện các nội dung chuyên ngành đặc công. Đã có nước mắt, những nụ cười và trên tất cả, trong mỗi con người họ đã dần hình thành bản lĩnh, bản lĩnh của nữ chiến binh đặc công.