Thức dậy vào 4h30, bắt đầu cuộc sống của một người lính, liên tục chạy đuổi theo các chế độ trong ngày, đối mặt với nhiệm vụ đầu tiên là gác đêm, ngày trong quân ngũ trở nên quá dài với các cô gái, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, những nội dung tiếp theo sẽ ngày càng khắc nghiệt hơn. Các cô gái sẽ thích nghi với cuộc sống quân ngũ như thế nào đây? Nhiều thử thách thú vị và bất ngờ vẫn còn đang ở phía trước.