Gala là những cuộc trò chuyện, chia sẻ, cùng ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày “nhập ngũ” của 13 nghệ sĩ trải nghiệm chương trình; bên cạnh đó còn là dịp để các nhân vật giao lưu, bày tỏ cảm nhận cuộc sống môi trường quân ngũ với cán bộ, chỉ huy, chiến sĩ các đơn vị. Chương trình "Sao nhập ngũ" góp phần tuyên truyền truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân, nêu cao tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân, trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.