Triển lãm "Thảm hoạ da cam/dioxin 60 năm nhìn lại'' không chỉ khắc họa nỗi đau da cam/dioxin ở Việt Nam; những nỗ lực không biết mệt mỏi của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị xã hội trong việc chung tay xoa dịu nỗi đau da cam mà còn khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, kêu gọi sự chung tay góp sức hơn nữa của cộng đồng giúp đỡ các nạn nhân da cam để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn.