Quân chủng Hải quân là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo thềm lục địa của Tổ quốc. Để phát huy sức mạnh tổng hợp, Quân chủng xác định đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo là một trong những yếu tố hết sức quan trọng. Từ năm 2006 đến nay, Bộ Tư lệnh Hải quân đã chủ động làm việc với các bộ, ngành, trung ương, tỉnh, thành phố để ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo giúp nâng cao nhận thức của nhân dân cả nước về biển đảo. Từ đó góp phần lan tỏa tạo ra các phong trào hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về biển đảo quê hương.