Trên địa bàn Đồn Biên phòng Vinh Xuân đóng quân là các địa phương có đông đồng bào theo đạo thiên chúa. Những năm gần đây, đời sống nhân dân tuy đã có nhiều khởi sắc xong vẫn còn nhiều hộ gặp nhiều khó khăn. Bằng tình cảm, trách nhiệm của mình cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Xuân đã cùng chính quyền và toàn thể địa phương góp công sức, tiền của để làm nhà tình thương, tặng cây, con giống giúp đỡ các gia đình công giáo nghèo vươn lên trong cuộc sống. Những việc làm đó thêm gắn kết tình quân dân bền chặt, góp phần giúp xứ đạo bình yên, giàu đẹp.