Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Cù Lao Dung là căn cứ địa của tỉnh ủy Ủy ban kháng chiến tỉnh Sóc Trăng, quân dân nơi đây đã kiên cường chiến đấu, hy sinh anh dũng. Nhân dân đất Cù Lao đùm bọc nuôi dưỡng nhiều cán bộ cách mạng ở cả những thời điểm khó khăn, ác liệt nhất của cuộc chiến. Cùng với lòng yêu nước, tinh thần cách mạng người dân Cù Lao còn một lòng kính yêu lãnh tụ, vị cha già của dân tộc. Không chỉ lập đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bao thế hệ người dân nơi đây đã tích cực học và làm theo tấm gương vĩ đại của Người để đất Cù Lao chuyển mình vượt khó vươn lên trong sự phát triển chung của tỉnh Sóc Trăng và cả nước.