Ngày 19/11/2018, Luật Cảnh sát biển Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (khóa XIV) thông qua tại kì họp thứ 6 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng trong thực thi pháp luật trên biển để bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.