Theo quy định tại khoản 2 - Điều 56 và khoản 2 - Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2018, số năm đóng Bảo hiểm xã hội để đạt tỷ lệ lương hưu 75% đối với lao động nam từ 31 đến 35 năm là vào các năm từ năm 2018 đến năm 2022 trở đi, đối với lao động nữ là 30 năm từ năm 2018 trở đi. Vây qui định cụ thể cũng như nhóm đối tượng được áp dụng và thời gian thực hiện như thế nào ? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình Hộp thư quốc phòng với sự tham gia của đồng chí Đinh Thị Thu Hiền - phó Trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội của bảo hiểm xã hội Việt Nam. Kính mời quí vị và các đồng chí chú ý đón xem.