Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phần 2 seri "Hải Phòng chống phong toả" trong chương trình Hồ sơ chiến tranh nhân dân của kênh truyền hình QPVN, để tìm hiểu xem thành phố Cảng anh hùng - một địa bàn ven biển có vị trí chiến lược - đã anh dũng thoát khỏi tình trạng bị tấn công ác liệt và phong tỏa nặng nề căng thẳng nhất như thế nào từ nửa cuối năm 1967.