Trong bối cảnh Châu Âu đang tiếp tục phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới của đại dịch Covid-19, một số quốc gia bắt đầu triển khai robot đi học hộ những trẻ em gặp vấn đề sức khỏe. Pháp và Đức là những quốc gia đầu tiên sử dụng giải pháp công nghệ rất nhân văn này.