Theo thống kê của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, thành phố hiện có 1.579 nhà chung cư cũ, bao gồm 1.273 nhà thuộc 76 khu chung cư và 306 chung cư cũ độc lập, được xây dựng từ năm 1960 - 1994 và trước năm 1954. Thực tế khảo sát cho thấy qua nhiều thập kỷ, hầu hết chung cư cũ đã hết niên hạn sử dụng, bộc lộ nhiều hạn chế trong việc quản lý, vận hành và khai thác sử dụng. Việc sửa chữa cơi nới dẫn đến biến đổi cấu trúc, hư hỏng, xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản nhân dân. Thông tin Hà Nội sẽ cải tạo, xây lại loạt chung cư cũ khiến nhiều người dân mong chờ. Nhưng để giải bài toán hài hòa lợi ích thì hơn bao giờ hết cần một chính sách đặc thù.