Là doanh nghiệp có tiềm lực mạnh trong ngành hậu cần quân đội, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dệt may, công đoàn Tổng công ty 28 đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích, chăm lo và đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động, giúp người lao động bảo đảm việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống, cùng doanh nghiệp thực hiện tốt mục tiêu kép "Vừa duy trì sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch hiệu quả".