Một sự kiện không thể bỏ qua khi nhắc tới cuộc chiến ở Việt Nam, ngắn ngủi và khốc liệt nhưng lại là bước ngoặt của cuộc chiến. Mậu Thân - hay cuộc "tấn công Tết" theo cách gọi của người Mỹ. Một sự kiện mà sau nửa thế kỉ còn nhiều điểm chưa thống nhất, thậm chí ngay với cả tên gọi. Vậy Mậu Thân là gì? Tại sao lại có Mậu Thân? Mậu Thân đã thay đổi cuộc chiến ở Việt Nam như thế nào? Và chúng ta đã rút ra được những bài học gì từ Mậu Thân?