Trong chương trình 8 Phim phát sóng ngày 04/4, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ NSND Lê Khanh trong "Gái già lắm chiêu V".