Những nội dung chính có trong chương trình 8 phim:

- Điểm lại tin tức điện ảnh tuần.

- Trò chuyện với diễn viên Hoàng Ngọc Hùng - Người lính cứu hỏa theo nghiệp diễn.