Để màu sắc và nội dung phim thêm phần hấp dẫn thì các nhà làm phim nghệ thuật sau này đã khéo léo kết hợp những yếu tố nghệ thuật khác vào dòng chảy của phim, mà nổi bật nhất là yếu tố âm nhạc. Theo sau âm nhạc, những bộ phim lấy nền hội họa được phát triển trong thời gian gần đây như một phương tiện truyền tải yếu tố lãng mạn và ý tưởng của nhân vật theo cách sáng tạo hơn.