Phi công là ngành nghề đặc thù, phi công quân sự lại càng đặc thù hơn. Mỗi chuyến bay của phi công quân sự đều liên quan đến nhiều lực lượng, vì vậy mỗi chuyến bay muốn đạt được yêu cầu đề ra thì công tác chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng liên quan phải vô cùng chặt chẽ, tuyệt đối chính xác trong từng mệnh lệnh và động tác.