Nghề y - sứ mệnh chữa bệnh cứu người luôn thiêng liêng cao quý. Tự hào phương Đông và nước ta với nền Y học cổ truyền lâu đời, tinh hoa. Việt Nam có những danh y kiệt xuất như Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông, Hoàng Đôn Hòa. Hơn 70 năm dành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và hơn 30 năm đổi mới có sự cống hiến to lớn của ngành Quân y. Những người thầy thuốc áo lính, luôn tận tâm, tận lực, sáng ngời y đức. Viện Y học cổ truyền Quân đội với truyền thống vẻ vang 40 năm ra đời và phát triển. Các thế hệ cán bộ, thầy thuốc nhân viên luôn trau dồi y đức, trí tuệ, hội tụ tinh hoa Y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại trong khám chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân. Đó là những cống hiến rất đáng trân trọng, tự hào, cần được kế thừa và phát huy.