Trường Văn hóa Quân đội thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thành lập ngày 15/10/1965 theo quyết định 171/QĐ - QP của Bộ Quốc phòng, chiêu sinh từ tháng 3/1965 và kết thúc đào tạo tháng 6/1970, đào tạo 8 khóa với gần 1.200 học sinh. Chỉ tồn tại trong vòng 5 năm nhưng Trường Văn hóa Quân đội thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, đào tạo các em thiếu niên trong môi trường quân đội để tiếp bước cha anh lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Nhiều học sinh trưởng thành từ ngôi trường đã trở thành tướng lĩnh cấp cao trong quân đội, cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước. Dù không còn là mái trường cụ thể nhưng những dấu ấn của ngôi trường mang tên anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi và thầy trò Trường Văn hóa Quân đội thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi sẽ còn mãi với trang vàng lịch sử của đất nước.