Năm 1968, một sự kiện lịch sử đã sảy ra làm thay đổi cuộc chiến tranh Việt Nam, từ đây làm đảo lộn mọi toan tính của giới cầm quyền Mỹ. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta vào khắp các đô thị trên toàn miền Nam Việt Nam, với các hướng trọng điểm là Sài Gòn, Huế và Khe Sanh đã trở thành chiến trường nóng bỏng và bất ngờ nhất trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Nó đã làm phá sản chiến lược "chiến tranh cục bộ" và buộc Mỹ đến bàn đám phán ký kết Hiệp định Paris năm 1973, mở đầu cho việc kết thúc chiến tranh tại Việt Nam.