Chiến dịch Linebacker II là chiến dịch quân sự cuối cùng của Mỹ trong chiến tranh ở Việt Nam từ 18/12 đến 30/12/1972. Tại chiến dịch này, Mỹ sử dụng lực lượng không quân chiến lược B52 làm nòng cốt, ném bom rải thảm, hủy diệt xuống Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên và các mục tiêu khác liên tục trong 12 ngày đêm. Đánh thắng cuộc tập kích chiến lược bằng siêu pháo đài bay B52 của đế quốc Mỹ là chiến công của quân dân miền Bắc mà cho đến tận ngày nay vẫn chưa có quốc gia nào tái lập được, đây là một kì tích tiêu biểu cho tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam.